เป็นสมาชิกแล้ว? Username Password สมัครสมาชิก : ลืมรหัสผ่าน?
    

    

โปรโมชั่นช้อปปิ้ง ช๊อปปิ้ง แฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องสำอาง ลดราคา ราคาถูก และอื่นๆอีกมากมาย

 
      
      

 

บอร์ด "ช๊อปปิ้ง ขายของ ลดราคา"

เปลี่ยนบอร์ด  » กลุ่มย่อย
 

หัวข้อ

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ vcd ติว ปี 52 จาก SHEETRAM.COM

จำนวนคนอ่าน  1775  จำนวนคนตอบ  0
โหวตว่าแจ๋ว  0 
สร้างเมื่อ  26/12/09 12:50


WWW.SHEETRAM.com ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ผู้ผลิตชีทสรุป-เฉลยข้อสอบประกอบ การเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หน้าม.รามคำแหง( ราม 1) ร้านตั้งอยู่ปากซอยรามคำแหง 53 ติด ร้าน 7-eleven ผู้จำหน่ายชีทประกอบการเรียนของ
ม.รามคำแหง หนังสือ คู่มือ แนวข้อสอบ VCD ติว เพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการจัดส่งข่าวสมัครงานราชการ ฟรี
สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080  Fax : 0-2718-6528
(ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )

ประกาศเรื่อง  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปี 2552 รวม 1,595 อัตรา  (17-28 ธ.ค.52)

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจและการเงิน ประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด ปี 2552

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

1  ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ
      1.1 เพศชาย
      1.2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา  แขนงวิชา  ดังนี้  

       1)   วิทยาศาสตร์ ด้านเกษตร สัตว์ การประมง เทคโนโลยีชนบท การวิจัยดำเนินงาน อุตสาหกรรมเกษตร
       2)   วิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม หรือพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร สัตว์ การประมง การผลิตด้านการแปรรูป  ผลิตภัณฑ์การเกษตร
       3)   เศรษฐศาสตร์
       4)   การเงิน / การเงินการธนาคาร / บริหารการเงิน
       5)   บัญชี  
       6)   การตลาด
       7)   วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระบบ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
       8)   บริหารรัฐกิจ/ รัฐศาสตร์
       9)   นิติศาสตร์
       10) บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป
      1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และ MS-EXCEL เป็นอย่างดี

2  ผู้ช่วยพนักงานด้านการเงิน
        2.1 เพศชาย/ หญิง
        2.2 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง  และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา  แขนงวิชา  ดังนี้  
            1) บัญชี  บัญชีต้นทุน  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  หรือ
            2) การเงิน  การเงินการธนาคาร  และบริหารการเงิน  หรือ
            3) ปริญญาตรีด้านอื่น ๆ ที่เคยสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ปวท. หรืออนุปริญญา วิชาเอกการบัญชี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
        2.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และ MS-EXCEL เป็นอย่างดี
การสอบคัดเลือก    

การสอบข้อเขียน ธนาคารจะดำเนินการสอบข้อเขียน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553

             รายละเอียดการสอบ
            1) วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
            2) วิชาความละเอียดแม่นยำ
            3) ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
         3.1) ตำแหน่งพัฒนาธุรกิจ ความรู้เกี่ยวกับธนาคาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การพัฒนาชนบท/ ชุมชน การตลาด การให้บริการที่ดี หลักการบริหารเบื้องต้น  ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ/บัญชีเบื้องต้น จริยธรรม/จรรยาบรรณ
          3.2) ตำแหน่งการเงิน ความรู้เกี่ยวกับธนาคาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชี การเงินการธนาคาร หลักการให้บริการและการประชาสัมพันธ์ การตลาด หลักการบริหารเบื้องต้น จริยธรรม/จรรยาบรรณ

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sheetram.com/main/job_detail.php?id=4331

คู่มือเตรียมสอบ / ข้อสอบ / vcd ติว ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 52  จาก SHEETRAM.COM

1. VCD ติว ธกส. ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ-ผู้ช่วยพนักงานด้านการเงิน  ราคาพิเศษ 1,500 บาท  รหัส SH900
    VCD ติวบรรยายเนื้อหาวิชาที่สอบพร้อมแนวข้อสอบ และเฉลย 17 แผ่น(ชั่วโมง) ชีท 2  เล่มประกอบ VCD และหนังสือ 1 เล่ม
      เนื้อหาประกอบด้วย
    1.วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
    2.วิชาความละเอียดแม่นยำ
ตรงตามรายละเอียดการสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประจำปี 2552
ติวเองที่บ้านได้ 24 ชม. ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางมาติวที่กรุงเทพ สามารถเปิดดูกับเครื่องเล่น VCD และเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดทำโดย.. อ.รัตน์ อ.สมชัย

2. รวมข้อสอบ 500 ข้ออธิบายคำเฉลยละเอียด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) ประจำปี 2552 (NV) ราคาพิเศษ 165 บาท รหัส NV200
รวมข้อสอบ 500 ข้อ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความละเอียดแม่นยำ โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ตรงตามหลักสูตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ประจำปี 2552
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
อนุกรม/โจทย์คณิตศาสตร์/การวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง/ความสามารถด้านภาษา/อุปมาอุปไมย/การสรุปความ/เงื่อนไขสัญลักษณ์
/การหาตัวร่วม/การหาตัวต่าง/การหาคำเข้าพวก/การหาคำไม่เข้าพวก/ภาษาไทย
- วิชาความละเอียดแม่นยำ
ความสามารถด้านตัวเลข/การซ้อนภาพ/การซ่อนภาพ
/การตัดรูป/การต่อรูป/การหมุนรูป/การพับกล่อง
/รูปภาพที่ไม่มีความหมาย/รูปภาพที่มีความหมาย
สารบัญ
ประกาศ ธ.ก.ส. เรื่องการับสมัครสอบฯ
รวมข้อสอบ 500 ข้อ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) ประจำปี 2552
ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบอนุกรม - แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง  - แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา
- แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย - แนวข้อสอบการสรุปความ - แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
- แนวข้อสอบการหาตัวร่วม - แนวข้อสอบการหาตัวต่าง - แนวข้อสอบการหาคำเข้าพวก
- แนวข้อสอบการหาคำไม่เข้าพวก - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
ส่วนที่ 2 วิชาความละเอียดแม่นยำ
- แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข - แนวข้อสอบแบบซ้อนภาพ
- แนวข้อสอบแบบซ่อนภาพ - แนวข้อสอบแบบตัดรูป
- แนวข้อสอบแบบต่อรูป - แนวข้อสอบแบบหมุนรูป
- แนวข้อสอบแบบพับกล่อง - แนวข้อสอบแบบรูปภาพที่ไม่มีความหมาย
- แนวข้อสอบแบบรูปภาพที่มีความหมาย
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

3. คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เล่มเดียวครบ)(GB) ราคาพิเศษ 280 บาท รหัส GB110
ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ
- ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
หลักสูตรการสอบ
- วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- วิชาความละเอียดแม่นยำ
สารบัญ (แต่ละหัวข้อ มีเนื้อหา ตัวอย่าง แนวข้อสอบพร้อมเฉลยแนวข้อสอบและวิธีคิด)
ความละเอียดแม่นยำ ด้านคณิตศาสตร์
- ความละเอียดแม่นยำ อนุกรมธรรมดา
- ความละเอียดแม่นยำ อนุกรมหลายชั้น
- ความละเอียดแม่นยำ อนุกรมสัมพันธ์
- ความละเอียดแม่นยำ คณิตศาสตร์เหตุผล
- ความละเอียดแม่นยำ เฉลยข้อสอบด้านคณิตศาสตร์
ความละเอียดแม่นยำ ด้านเหตุผล
- ความละเอียดแม่นยำ ด้านคำศัพท์ที่ไม่เข้าพวก
- ความละเอียดแม่นยำ ภาพไม่เข้าพวก
- ความละเอียดแม่นยำ แบบจำแนกประเภทชนิดเข้าพวก
- ความละเอียดแม่นยำ แบบจำแนกประเภทชนิดเข้าพวกภาพ
- ความละเอียดแม่นยำ แบบอุปมาอุปไมยภาษา
- ความละเอียดแม่นยำ แบบอุปมาอุปไมยรูปภาพ
- ความละเอียดแม่นยำ แบบสรุปความ
- ความละเอียดแม่นยำ แบบอนุกรมมิติภาพ
- ความละเอียดแม่นยำ แบบตัวร่วมหรือตัวต่าง
- ความละเอียดแม่นยำ ความสามารถด้านวิเคราะห์
- ความละเอียดแม่นยำ เฉลยข้อสอบ ด้านเหตุผล
ความละเอียดแม่นยำ ด้านภาษา
- ความละเอียดแม่นยำ คำตรงข้าม
- ความละเอียดแม่นยำ คำที่มีความหมายใกล้เคียง
- ความละเอียดแม่นยำ คำศัพท์สัมพันธ์
- ความละเอียดแม่นยำ ความไม่เข้าพวกหรือผิดความ
- ความละเอียดแม่นยำ ความเข้าใจภาษา
- ความละเอียดแม่นยำ การสังเคราะห์ข้อความ
- ความละเอียดแม่นยำ เฉลยข้อสอบ ด้านภาษา
ความละเอียดแม่นยำ ด้านมิติสัมพันธ์
- ความละเอียดแม่นยำ ซ่อนภาพ
- ความละเอียดแม่นยำ ซ้อนภาพ
- ความละเอียดแม่นยำ แยกภาพ
- ความละเอียดแม่นยำ ต่อภาพ
- ความละเอียดแม่นยำ หมุนภาพ
- ความละเอียดแม่นยำ การประกอบภาพ 3 มิติ
- ความละเอียดแม่นยำ หาด้านตรงข้ามของลูกบาศก์
- ความละเอียดแม่นยำ ทดสอบภาพตัดกระดาษ
- ความละเอียดแม่นยำ นับลูกบาศก์
- ความละเอียดแม่นยำ การประกอบส่วนย่อย
- ความละเอียดแม่นยำ เฉลยข้อสอบ ด้านมิติสัมพันธ์
ความละเอียดแม่นยำ ด้านการรับรู้
- ความละเอียดแม่นยำ แบบหาภาพที่เหมือนกัน
- ความละเอียดแม่นยำ แบบหาภาพที่ต่างกัน
- ความละเอียดแม่นยำ แบบหาภาพที่ตัดออกบางส่วน
- ความละเอียดแม่นยำ เฉลยข้อสอบ ด้านการรับรู้
ความละเอียดแม่นยำ ด้านความจำ
- ความละเอียดแม่นยำ การจำสัญลักษณ์
- ความละเอียดแม่นยำ การจำภาพทรงเรขา
- ความละเอียดแม่นยำ การจำภาษา
- ความละเอียดแม่นยำ เฉลยข้อสอบ ด้านความจำ
รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สถาบันวิชาการตำราทอง

( คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 52  จาก SHEETRAM.COM จะออกมาเพิ่มอีกในเดือน ธ.ค.52-ม.ค.53 นั้ )
ดูรายละเอียด คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปี 52 จาก SHEETRAM.COM เพิ่มเติม ได้ที่  
http://www.sheetram.com/main/products.php?op=1&gid=56

นอกจากนี้ยังจำหน่ายคู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย คู่มือสอบเข้าเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจ
ทหาร นายสิบตำรวจ นายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ เตรียมทหาร ปลัด ครู นิติกร ทนายความ อบต.อบจ.
เทศบาล ข้าราชการ กทม. ปปส. สตง. กปภ. ราชทัณฑ์ รัฐสภา กรมวิชาการเกษตร ก.พ. CPA ผู้สอบบัญชี สรรพกร
กรมการพัฒนาชุมชน ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม กปน. กปภ. กฟผ. ฯลฯ

สั่งสินค้า ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 30 บาท ถ้าต้องการสินค้าด่วน !!
บริการจัดส่งให้ทาง EMS โดยคิดค่าจัดส่งเล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 30 บาท
สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080  Fax : 0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )

Offline โดย คุณทิพวรรณ
กำลังอ่าน กระทู้นี้: บุคคลทั่วไป 1 คน


จำนวนคำเรียก = 14 คำเรียก   เวลาที่ใช้ในการสร้างหน้า = 0.1347 วินาที    แคชใช้/สร้าง = 3/1    เวลาที่สร้างเสร็จ 2016-07-27 18:29:05